Šī ir Erasmus+ projekta “DIGIBLEND |Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem, izmantojot novatorisku spēļošanas metodi” oficiālā tīmekļa vietne.

Šajā projektā mēs vēlamies izstrādāt jaunu un inovatīvu pieeju digitālo pamatprasmju mācīšanai un apmācībai vecāka gadagājuma pieaugušo mērķa grupai.

Vecākus pieaugušos īpaši negatīvi ietekmē strauji mainīgā digitālā pasaule. Jauni cilvēki šodien uzaug ar viedtālruņiem, lietotnēm un internetu, vecāki pieaugušie visu digitālo uztver kā svešu un biedējošu. Tomēr ikdienas darbību veikšanai digitālās prasmes kļūst arvien vairāk nepieciešamas. Mūsdienās katram cilvēkam, t.sk., vecākiem pieaugušajiem, ir jāspēj orientēties digitālajā pasaulē un jāmāk izmantot tehnoloģiju iespējas ikvienā dzīves jomā.

Lai sekmīgi mācītu digitālās pamatprasmes, nepieciešama pieeja, kas balstīta uz vecāku pieaugušo vajadzībām un spējām. Lai to panāktu, mēs balstāmies uz pazīstamu, uz spēlēm balstītu elementu izmantošanu apvienojumā ar interaktīvu jauktu mācību pieeju.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī tīmekļa vietne atspoguļo tikai projekta partneru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.