SPĒĻU VEIDOŠANAS DARBNĪCA

No 12. līdz 16. septembrim DIGIBLEND projekta partneri tikās Štrālzundē mūsu spēļu veidošanas darbnīcā. Mūsu saimniekam Jugendkunst eV ir liela pieredze spēļu veidošanā, un tā bija mums ideāla izvēle.

Mēs sākām savas aktivitātes spēļu kāršu fabrikas ietvaros, kas pati ir jauniešu projekts. Visi mūsu darbnīcas dalībnieki bija pārsteigti par vecajām iespiedmašīnām, kas tiek izmantotas spēļu kāršu un citu lietu drukāšanai.

Pēc teorētiskas ievades par spēļu veidiem un spēļu mehāniku mēs ķērāmies pie darba. Pamatojoties uz prasmēm, kuras iepriekš izvēlējāmies no ES DigiComp ietvara, mēs izstrādājām trīs spēļu koncepcijas, kuras izmantosim mūsu projekta novērtēšanas posmā.

Trīs mazās grupās varēja iemirdzēties mūsu radošie prāti. Daudzas idejas tika izvirzītas, apspriestas un iekļautas spēles dizainā vai arī atmestas.

Pēc šī semināra mēs uzlabosim spēles dizainu un izveidosim spēlējamu sagatavi. Nākamajā starpvalstu projekta sanāksmē, kas notiks oktobrī Džuljanovā Itālijā, mēs spēlēsim spēles un sagatavosimies testēšanas fāzei.Lūk, daži iespaidi no mūsu kopīgās nedēļas:


Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī tīmekļa vietne atspoguļo tikai projekta partneru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.