RegioVision Vācijā ir neatkarīgs, īpašnieku pārvaldīts pakalpojumu un projektu vadības uzņēmums ar gandrīz 20 gadu pieredzi darba tirgus integrācijas, personāla iekārtošanas, uzņēmējdarbības attīstības un izglītības darba jomās, tas atrodas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas galvaspilsētā Šverīnē. Galvenā kompetence ir reģionālo un Eiropas darba tirgus projektu koncepcija, koordinēšana un īstenošana.  Ciešā sadarbība starp uzņēmumiem un asociācijām, kā arī Eiropas un reģionālajiem tīkla partneriem ir sākumpunkts ekonomiskam, profesionālam un inovatīvam projektu darbam.

Ilmiofuturo Itālijā izveidoja novatoru komandu mūžizglītības sistēmas jomā, kuras mērķis ir atbalstīt cilvēkus viņu personīgajā un profesionālajā izaugsmē. Mūsdienu sarežģītajā pasaulē, kurā noteikumi un lomas nepārtraukti mainās, Ilmiofuturo palīdz cilvēkiem sasniegt atbilstošu personīgās pašrealizācijas stāvokli. Organizācija veicina pārveidojošu mācību procesu izstrādi, kas adresēti kā cilvēkiem ar pamatprasmēm, lai padarītu tos “aktivizētus un iedvesmotus”, tā pasniedzējiem/skolotājiem, lai veicinātu uz audzēkņiem vērstu mācību pieeju izstrādi un ieviešanu.
Ilmiofuturo strādā arī pie mācību procesu izpētes un inovācijām, īstenojot sarežģītus projektus. Pēdējo trīs gadu laikā Ilmiofuturo īstenojis vairāk nekā divpadsmit starptautiskus projektus par mācību procesu inovācijas tēmām.

Belgrade City Library (BCL) ir Serbijas lielākā bibliotēka, kas tika dibināta 1931. gadā. Tā ir centrālā bibliotēka 13 pašvaldību bibliotēku un to filiāļu tīklam. Tās krājumos ir gandrīz 1 700 000 priekšmetu, kas tiek glabāti aptuveni 70 objektos. BCL ir aptuveni 140 000 lietotāju un 230 darbinieku. Centrālā bibliotēka atrodas vienā no skaistākajām ēkām Belgradā, kultūras piemineklī pilsētas centrā. BCL ir viens no Belgradas galvenajiem kultūras un izglītības centriem. Tās divi galvenie moto ir “Bibliotēka – Belgradas kultūras centrs” un “Bibliotēka – vieta visiem”. Tas liecina, ka BLC vēlme ir rosīgi piedalīties pilsētas kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atvērta visa veida pakalpojumiem un aktivitātēm, kas spēj uzņemt ikvienu iedzīvotāju.

Decroly ir privāts izglītības centrs, tas atrodas Santanderā, Spānijā, tas izceļas ar daudzveidīgu pamata profesionālo apmācību, starpposma apmācības ciklu (CFGM) un augstākās apmācības ciklu (CFGS) piedāvājuma veicināšanu dažādos veidos un apstiprinātajos noteikumos. Decroly piedāvā Kantabrijas iedzīvotājiem visaptverošu apmācību atbilstoši Kantabrijas autonomā apgabala ekonomiskajai un darba realitātei. Decroly koncentrējas gan uz pamatkompetenču uzlabošanu, gan uz uzņēmējdarbības izaicinājumu, iniciatīvas prasmju un astoņu pamatkompetenču attīstīšanu un stiprināšanu: saziņa dzimtajā valodā; komunikācija svešvalodās (bilingvālie cikli vidusskolā); matemātiskās kompetences un pamatkompetences zinātnē un tehnoloģijā; digitālā kompetence; sociālā un pilsoniskā kompetence; iniciatīva un uzņēmība; mācīšanās mācīties; kultūras izpratne un izpausme.

CIAPE ir Itālijas bezpeļņas kultūras asociācija, kas inovatīvā un iekļaujošā veidā veicina mūžizglītību. Tai ir labas zināšanas par apmācību pasākumu izstrādi un veikšanu, kuru mērķis ir attīstīt un apstiprināt profesionālās izaugsmes prasmes, kā arī nākotnes darba tirgū nepieciešamās kompetences. Organizācija katru dienu strādā sinerģijā ar vairāk nekā 300 līdzīgi domājošām organizācijām no visas Eiropas un ārpus tās.
CIAPE ir: inovatīvu ideju izstrādātāja, kuras mērķis ir nodrošināt mācību pieejamību vairākām mērķa grupām, piemēram, pieaugušajiem, senioriem, profesionāļiem un grupām, kurām draud atstumtība; CIAPE ir kvalificēta mācību metodēs, kas pielāgotas izglītojamo vajadzībām un tālākizglītības kursu vadībai; organizācijai ir pieredze ES, nacionālo un reģionālo projektu vadībā (vairāk nekā 60 ES projekti kopš 2009. gada); organizācija pārstāv Itāliju EPALE, Elektroniskajā pieaugušo izglītības platformā Eiropā.

Konya provinces Nacionālās izglītības direktorāts Turcijā ir valsts iestāde, kas ir atbildīga par visu veidu izglītības un apmācības pasākumu plānošanu un koordinēšanu pirmsskolas, pamatskolas, vidējās un pieaugušo izglītības jomā Konjā.
Konjas provincē ir 31 rajons ar 2654 skolām, 485893 skolēniem un 33770 skolotājiem. Konya İl MEM  ir provinces izglītības iestāžu jumta organizācija. Konya İL MEM vīzija ir būt kvalificētai, prominentai institūcijai, kas ir sasniegusi līmeni, lai konkurētu ar līdzvērtīgām institūcijām Turcijā un citās mūsdienu valstīs, nodrošinot autentisku ieguldījumu Turcijas nacionālās izglītības sistēmas attīstībā, nodrošinot mūsdienu zināšanu laikmetam nepieciešamo zināšanu, vērtību un tehnoloģiju efektīvu pielietojumu.

Biedrība ALTUM Latvijā ir bezpeļņas nevalstiska organizācija. Biedrība dibināta 2009. gadā. Kopš tā laika biedrība ALTUM īsteno neformālo un formālo izglītību un strādā gan ar pieaugušajiem, gan ar jauniešiem. Biedrības Mācību centra skolotāji vada nodarbības un kursus cilvēkiem vairākās Latvijas vietās. Biedrība un tās darbinieki ir piedalījušies un guvuši pieredzi dažādos projektos Latvijā, Igaunijā, Polijā un vairākās citās Eiropas valstīs.

Jožefa Stefana institūts (JSI) ir lielākā pētniecības organizācija Slovēnijā. Organizācija veic  pētījumus dabaszinātnēs un tehnoloģijās. Patlaban institūtā, kurā ir aptuveni 1000 darbinieku, ir aptuveni 700 pētnieku. Ņemot vērā institūta darbību un statusu, JSI pilda sava veida valsts institūta lomu, papildinot universitāšu lomu un mazinot plaisu starp zinātni un zinātnisko pētījumu praktisko pielietojumu, stimulējot trīsstūri pētniecība – inovācija – izglītība.

ETBIEducation and Training Boards Ireland ir nacionālā pārstāvniecības asociācija Īrijas sešpadsmit Izglītības un apmācības padomēm. Asociācija tika izveidota 2013. gada 1. jūlijā, lai nodrošinātu izglītību un apmācību kopienās visā Īrijā. Laois & Offaly Izglītības un apmācības padome (LOETB) sniedz izglītības pakalpojumus Īrijā, tostarp tālākizglītības un apmācības pakalpojumus. Tālākizglītības un apmācību dienests pastāvīgi cenšas gan attīstīt, gan nodrošināt plašu kvalitatīvu mācību iespēju klāstu pieaugušajiem visā Laoisā un Ofālijā , tostarp izglītību cietumā.

“Pašaktivitāte ir neatkarības obligāta prasība.” Vācu apvienība Jugendkunst eV, dibināta 1992. gadā un bāzēta Štrālzundē, Mēklenburgā-Priekšpomerānijā, strādā ar jaunatni ar mākslas līdzekļiem, taču neradot pārlieku aizsargājošas  „ patversmes”. Dalībniekiem tiek dota piekļuve radošām iespējām, kas ļauj formulēt domas un idejas, izmantojot mākslinieciskus līdzekļus. To darot, viņi mācās patstāvīgi tikt galā ar tradicionālajiem paņēmieniem un mūsdienu kultūras medijiem.