Sponsorēts saturs

Dažos vārdos

Šis ir saturs internetā, kas sniedz primāro informāciju un nekoncentrējas uz tā reklāmas vēstījumu.

Visbiežāk izmantotais šāda satura veids ir “sponsorētās ziņas”. Uzņēmumi var maksāt, lai ziņu plūsmā vai atsevišķiem lietotājiem rādītu ar reklāmām atbalstītu redakcionālo saturu sociālajos medijos, piemēram, Facebook, Instagram un Twitter.

 


Iedziļinasimies tēmā

Sponsorētais saturs bieži parādās, kā redakcionāls raksts, bet patiesībā ir reklāma.

Uzņēmēji cenšas neuzkrītoši nodot savu vēstījumu lasītājiem, taču galvenais mērķis joprojām ir produktu vai pakalpojumu reklamēšana.

Dažkārt var būt grūti atpazīt “sponsorēto saturu”, jo tas ir smalkāks par tradicionālo reklāmu. Tomēr ir noteikumi, kas uzņēmumiem jāievēro, publicējot sponsorētu saturu.

Saturam kopumā jābūt atbilstošam un jāsniedz uzticama informācija, kā arī komunikācijai ar mērķauditoriju jābūt pievilcīgai. Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka ierakstā ir skaidri norādīts, ka tā ir “sponsorēta ziņa”. Daudzās platformās tas var būt arī nelielā teksta laukā virs vai zem ziņas.

Tomēr ir daudz dažādu sponsorētā satura formu, tas var būt arī raksts avīzē vai YouTube videoklips. Vienmēr kaut kur skaidri jānorāda, ka tas ir maksas vai sponsorēts saturs.


Noderīgas saites

Kas ir sponsorētais saturs?