Ово је званични сајт Еразмус+ пројекта „ДИГИБЛЕНД | Унапређење дигиталне писмености одраслих кроз иновативно учење кроз игру”.

У овом пројекту желимо да развијемо нов и иновативан приступ подучавања одраслих, нарочито старијих особа, основним дигиталним вештинама.

Старије особе су посебно негативно погођене наглим развојем дигиталног света. Док су млади (”дигитални домороци”) одрастали уз паметне телефоне, апликације и интернет, старије генерације углавном дигитално виде као нешто страно. Ипак, дигиталне вештине све више постају незамењиве у свакодневним активностима. Данас је од пресудног значаја способност самосталног претраживања дигиталног света и максимално коришћење предности које нам технологија пружа у свим животним аспектима.

Успешно подучавање основним дигиталним вештинама захтева приступ заснован на стварним потребама и способностима старијих особа. Како бисмо то постигли, ослањамо се на познате елементе засноване на играма, у споју са интерактивним мешовитим учењем (комбинација аналогног и онлајн учења). Овај пројекат је финансиран уз подршку Европске комисије. Вебсајт одражава само становишта партнера пројекта, и Европска комисија не може бити сматрана одговорном за употребу информација које се на њему могу наћи.