To je uradna spletna stran projekta Erasmus+  “DIGIBLEND”
okrepitev in izboljšava digitalne pismenosti odraslih skozi inovativnim učenjem s podporo učenja skozi igrovja.

V tem projektu, želimo razviti nove inovativne pristope pri učenju in usposabljanju osnovnih digitalnih spretnosti za našo ciljno skupino kot so starejši odrasli.

Ker se dandanes digitalni svet vse hitreje razvija, se pojavlja pri starejši odraslih pojavlja čedalje večji odpor in negativni odziv. Medtem, ko danes govorimo že o “digitalnih generaciji” – ljudje, ki so odraščali z pametnimi telefoni, aplikacijami in internetom, ostala starejša populacija jih doživlja kot tuje ljudje. Vendar, digitalne izkušnje in spretnosti postajajo čedalje bolj pomembne za vsakodnevne aktivnosti. Predvsem je dandanes nujno, da smo usposobljeni za samostojno uporabo digitalnega sveta in da lahko uporabljamo vse prednosti in rešitve, ki nam jih ta tehnologija ponuja v vseh vidikih našega življenja. Uspešno izobraževanje osnovnih digitalnih spretnosti zahteva različne pristope, ki temeljijo na potrebe in zmožnosti starejših odraslih. Da lahko to znanje dosežemo, se zanašamo na uporabnost elementov, ki temeljijo na kombinaciji “uženja-skozi-igro” in interaktivnim pristopi kombiniranega učenja.