İlk sonuçlar: oyun tabanlı değerlendirme araştırmalarının özeti

Ortaklar, oyun tabanlı değerlendirmeler hakkında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. Günümüzde bu yöntem esas olarak adayların belirli beceri ve yetkinliklerini değerlendirmek için işe alım amacıyla kullanılmaktadır.

Projemizde bu yöntem için bazı yeni uygulamalar yaratmak istiyoruz: dijital becerileri değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle, orada ne olduğunu ve hangi faydaları ve sorunları aklımızda tutmamız gerektiğini bulmamız gerekiyordu.

Raporun tamamını burada bulabilirsiniz.