1. Ocenjevanje digitalnih kompetenc na osnovi igrovja

Med tem ko je naša ciljna skupina definirana za starosti 55+ in z osnovno izobrazbo. Digitalne kompetence se lahko razlikujejo med člani ciljne skupine. Zato je pomembno da se natančno dololoči raven digitalnih kompetenc, z namemon da se natančno opredeli pravilen metodološki pristop.

Da dosežemo ta cilj, bomo razvili in izvedli ocenjevanje na podlagi igrovja. Področja kompetenc, preučena v tej fazi, temeljijo na »Evropskem okviru digitalnih kompetenc državljanov« (DigComp). Naš fokus je na kompetenčnih področjih »iskanje in vrednotenje podatkov in informacij«, »varnost« in »reševanje problemov«.

Pričakujemo, da bomo pridobili podrobno in globlje razumevanje obstoječih digitalnih veščin v naši ciljni skupini in zahtevanih kompetenc. Rezultati našega ocenjevanja bodo vplicali na module učnih vsebin, ki smo jih ustvarili kot del sekundarnega projektnega poročila. Kot rezultat, uvejanje učnih modulov bo tako dosegla boljše rezultate. Saj je njihova zasnova prilagojena specifičnim potrebam ciljne skupine.


2. Kombinirano učenje na osnovi igre

Na podlagi treh kompetenčnih področij DigComp, bomo oblikovali družabno igro, ki po vodila uporabnike/igralce skozi vnaprej določeno učno pot. Igro bomo začeli popolnoma analogno in jo postopoma integirali v obliki spletne vsebine (kombinirano učenje). Igra bo zasnovana za manjšo ciljno skupino (4-6 igralcev), tako da bo omogočala tekmovanje med igralci in tudi priložnosti za medsebojno sodelovanje in medsebojno pomoč. Zasnovali bomo naraščajoče težavnostne stopnje z različnimi mehanizmi pomoči, da bomo igralce pritegnili, ko bo določen izziv pretežak. Kombinirano učenje na osnovi igre bo vsebovalo številne različne, kljub temu povezane vplive. Kot prvič, prikazovalo se bo učinkovitost pristopa, ki temelji na igrah za učenje in usposabljanje osnovnih digitalnih veščin med izbrano ciljno skupino. Kot drugič, pričakujemo da bo kombinacija ocenjevanja na podlagi iger, kateremu sledi usposabljanje skozi igro še posebej učinkovito.


3. Smernice za impementacijo in nadaljni razvoj

Pri oblikovanju smernic, želimo omogočiti prenosljivost različnih metod, ki so bile razvite in preizkušene znotraj projekta. Smernice in metode bodo namenjene tudi na druga  področja pri izobraževanju starejših. Implementitrane prednosti učenja-skozi-igro namenjene posebej za izobraževanje ciljne skupine kot so starejši ljudje, so razložene in slikovno predstavljene z primeri.