Други састанак пројектног тима у Ђулијанови

Други састанак пројектног тима у оквиру Еразмус+ пројекта  ДИГИБЛЕНД („Унапређење дигиталне писмености одраслих путем иновативног учења кроз игру“) одржан је 13. и 14. октобра 2022. године у Ђулијанови(Италија). 

Свега месец дана након радионице о прављењу игара одржане у Штралсунду (Немачка), партнери су се састали како би тестирали три различита дизајна игре и њихов потенцијал за процену постојећег дигиталног знања и вештина. У овој фази рада, одлучили смо да од три понуђена концепта направимо једну игру и на овај начин искористимо најбоље идеје. 

Пројектни конзорцијум је потом размотрио предстојећу фазу тестирања, у којој ће сви партнери испитатимогућност процене дигиталних вештина одраслих лица (55+) кроз игру. 

Резултати ове фазе ће нам пружити основу за другу фазу пројекта, у оквиру које ћемо развити хибридни(мешани) формат учења заснован на игри.

Сви пројектни партнери су били позитивно надахнути креативном атмосфером, међусобном подршком и сарадњом, и унапред се радују следећем сусрету. 


Oвaj прojeкaт je финaнсирaн зaхвaљуjући пoдршци Eврoпскe кoмисиje. Овај веб-сајт изражава искључиво ставове аутора и Комисија није одговорна за садржај који се на њему налази.