1. Процена дигиталних компетенција путем игре

Иако је наша циљна група јасно дефинисана по питању узраста (55+) и општег нивоа образовања, дигиталне компетенције припадника ове групе могу да знатно варирају. Имајући то у виду, морамо најпре утврдити стварни ниво компетенција сваког појединца како би прецизно дефинисали методолошки приступ.

Да бисмо постигли овај циљ, развићемо и спровести процену компетенција засновану на игри. Области компетенција којима ћемо се бавити у оквиру пројекта засноване су на „Европском оквиру дигиталних компетенција грађана“ (DigComp). Наш фокус ће бити на следећим областима: „претрага и процена података и информација“, „безбедност“ и „решавање проблема“. Очекујемо да путем процене кроз игру стекнемо детаљнији увид у дигиталне вештине циљне групе, као и њихове потребе за унапређењем ових вештина. На основу добијених резултата кроз другу фазу пројекта развијаћемо образовне модуле, који ће на тај начин бити много ефектнији и сврсисходнији јер ће бити посебно прилагођени специфичним потребама циљне групе.


2. Мешовито учење кроз игру

Како бисмо, након извршене процене, подигли ниво знања особа из три наведене DigComp области компетенција осмислићемо едукативну друштвену игру. Игру ћемо започети у потпуности аналогно, а затим постепено убацивати садржај са интернета (мешовито учење). Игра ће бити креирана за мање групе (четири до шест играча) тако да буде простора и за надметање, али и за сарадњу и међусобно помагање. Осмислићемо растуће нивое тежине игре са различитим механизмима помоћи, како би играчи остали ангажовани уколико би одређен изазов био претежак за њих.

Овакав вид иновативне гејмификоване обуке имаће више позитивних ефеката. Пре свега ће демонстрирати ефикасност методе учења кроз игру за стицање дигиталних вештина наше циљне групе. Такође, очекујемо да ће комбинација процене постојећег знања, а потом и стицања новог знања путем игре, бити посебно ефикасна.


3. Смернице за имплементацију и даљи развој

Израдом смерница желимо да омогућимо преношење метода развијених и тестираних у оквиру овог пројекта на друге области образовања одраслих. Предности учења кроз игру, нарочито за циљну групу старијих особа, биће приказане и илустроване различитим примерима.